Tải Game Company Of Heroes 2

Tải game Company of Heroes 2 Master Collection full crack miễn mức giá - RipLinkNerverDie

*
Company of Heroes 2 Master Collection

Company of Heroes 2 là một trong những game chiến lược thời hạn thực được cách tân và phát triển bởi vì Relic Entertainment và desgin vị Sega mang đến PC.Bạn là một bạn chỉ huy của Hồng quân Liên Xô Một trong những tiếng phút ít tăm tối nhất của lịch sử vẻ vang, cố kỉnh thủ trong trận chiến tnhóc tàn bạo nhằm cứu khu đất bà mẹ Nga trường đoản cú phần đa kẻ thôn tính quân địch.Đó là năm 1941 với khởi đầu phần lớn gì sẽ biến chuyển cuộc xung tự dưng đẫm máu duy nhất trong Thế chiến II mà lại công dụng là rộng 14 triệu con người thương vong.Chứng con kiến cuộc đấu tranh của Hồng quân trường đoản cú gần như là bị vượt mặt đã đảo ngược tình thế cùng thắng lợi xứng đáng ngạc nhiên của họ trong trận chiến đầy thách thức và tốn kém nhẹm độc nhất tự trước tới nay tại trận mạc phía Đông.Chiến thuật quân sự chiến lược của các bạn sẽ quyết định cán cân quyền lực tối cao sẽ nghiêng về bên cạnh như thế nào vào cuộc xung hốt nhiên này. Tsi gia vào các phương án quân sự chiến lược, địa điểm bạn sẽ là 1 trong nhà chỉ huy quân sự chiến lược cùng vận dụng sức mạnh của Liên Xô Theo phong cách của khách hàng để đến Berlin.Tổ quốc đã kêu gọi!, Đây là những DLC có trong phiên bản này: Company of Heroes 2 - Standard Game Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - German Commander: Storm Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Armored Assault Tactics Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Commander: Fortified Armor Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Conscripts Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Mechanized Support Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Anti-Infantry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Terror Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Joint Operations Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Lightning War Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Spearhead Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Color Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Màu sắc Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three Màu sắc Leningrad Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Cobblestone West Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Bryansk Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Three Màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Four màu sắc Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Late War Factory Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Field Applied Whitewash Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Three Color Disruptive sầu Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Four Màu sắc Disruptive sầu Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Case Blue Mission Pachồng Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Mission Paông xã Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Four Color Belorussian Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Four Màu sắc Belorussian Front Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Three màu sắc Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Four màu sắc Disruptive sầu Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Four Màu sắc Disruptive Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Winter Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Winter Whitewash Voronezh Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Three Màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Three màu sắc Northwestern Front Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Three Color Ambush Pattern Company of Heroes 2 - Collectors edition badge Company of Heroes 2 - Faceplate: Studded Company of Heroes 2 - Faceplate: Twisted Gold Company of Heroes 2 - Faceplate: Chainliên kết Company of Heroes 2 - Faceplate: Engraved Company of Heroes 2 - Map of the Month Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Counterattaông xã Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Industry Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Urban Defense Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Mechanized Assault Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Osttruppen Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Luftwaffe Supply Doctrine Company of Heroes 2 - German Commander: Elite Troops Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Partisan Tactics Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Tank Hunter Tactics Company of Heroes 2 - German Commander: Encirclement Doctrine Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Voronezh Improvised Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Case Blue Summer Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (L) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (M) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - German Skin: (H) Stalingrad Winter Pattern Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Don Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Two Tone Spring Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (L) Makeshift S& Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (M) Makeshift S& Southern Front Company of Heroes 2 - Soviet Skin: (H) Makeshift Svà Southern Front Company of Heroes 2 - Southern Fronts Mission Paông xã Company of Heroes 2 - Victory at Stalingrad Bundle Company of Heroes 2 - The Western Front Armies Company of Heroes 2 - German Commander: Cthảm bại Air Support Doctrine Company of Heroes 2 - Soviet Commander: Advanced Warfare Tactics Company of Heroes 2 - TWFA Pre Order Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_okw Company of Heroes 2 - TWFA_pre_order_faceplate_us Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern Company of Heroes 2 - OKW Skin: (L) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (M) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - OKW Skin: (H) Rotbraun Ambush Pattern with Winter Frost Company of Heroes 2 - US Skin: (L) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (L) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (M) Winterized US Field Camouflage Company of Heroes 2 - US Skin: (H) Winterized US Field Camouflage COH2 - The Western Front Armies: US Forces COH2 - The Western Front Armies: Oberkommanbởi vì West CoH 2 - US Forces Commander: Recon Support Company CoH 2 - US Forces Commander: Mechanized Company CoH 2 - US Forces Commander: Rifle Company CoH 2 - OKW Commander: Elite Armor Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Scavenge Doctrine CoH 2 - OKW Commander: Fortifications Doctrine Company of Heroes 2 - Ardennes Assault Company of Heroes 2 - Ardennes Assault: Fox Company Rangers