Tạo Lịch Âm Google Calendar

Xem Hướng dẫn tích hợp Âm Lịch và ứng dụng Lịch mặc định trên IOS mới nhất

Hiện tại bên trên mạng gồm nhiều bài hướng dẫn phương pháp tạo lịch âm bằng giải pháp cyếu 1 lịch của người không giống vào lịch của mình, tuy vậy bí quyết này còn có nhiều bất cập như:– Lịch chứa info của người không giống (email)– Lịch bị format ngược (tháng/ngày)– Không đủ những năm, bản thân tra cứu tới 20đôi mươi là không thấy lịch âm nữa, hoặc tra ngược lại năm cũ cũng không tìm được lịch.– Phụ thuộc vào người share: nếu người mô tả xóa lịch là mình cũng mất.

Vì thế mình đã tự tạo ra 1 bản lịch mang lại riêng biệt bản thân, cùng nói qua mang lại mọi người.

Cách 1:Tự tạo lịch âm vào chính lịch của bạn

Các bạn tuân theo những bước sau:Bước 1: Tải các file *.ics từ đường liên kết sau / Google Drive

Trong thư mục AmLich đã gồm đủ dữ liệu lịch âm từ 1945 tới 2065

*

Bước 2: Vào Google Calendar tạo thêm 1 lịch cho bạn

*

*

Bước 3: Nhập các tệp tin dữ liệu (*.ics) nhưng mà bạn đã down ở Bước 1 vào lịch mà lại bạn vừa tạoBạn chọn: Thêm lịch của bạn bè >> Nhập

*
Sau đó chọn tệp tin bạn muốn nhập, chọn lịch mới tạo ở phầnThêm vào lịch, bấmNHẬPcùng đợi 1 lúc

*
Sau đó mở lại lịch xem kết quả (có thể phải đợi 1 thời điểm để Google cập nhật xong)

*

Cách 2:Sử dụng lịch nhưng bản thân đã tạo ra để cyếu vào lịch của bạn, lịch của mình bao gồm đủ từ1945 tới 2065– Bạn truy cập liên kết này: Google Calendar

– Sau đó chọn Thêm

*

Sau Lúc đã thêm xong lịch, bạn mở Google Lịch trên Android, => vào Cài đặt sau đó sửa trạng thái của lịch mới thêm thành Đồng bộ hóa

*
Vậy là xong! Chúc những bạn thành cô

*

Xem Hướng dẫn tích hợp Âm Lịch với ứng dụng Lịch mặc định trên IOS mới nhất